Οι ακόλουθες αξίες, ως code of conduct, χαρακτηρίζουν τη ίδια τη φύση του iMS, είναι αυτές που δεσμεύονται να μοιράζονται τα μέλη του και που δεσμευόμαστε όλοι ότι θα διαπνέουν κάθε δράση του.

 • Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας και διάθεση εθελοντικής προσφοράς
  Βασιζόμαστε στην εθελοντική συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας που συμβάλλουν με το χρόνο και τις ικανότητές τους (volunteering principle).
 • Προσωπική (όχι εταιρική) συμμετοχή και πρωτοβουλία
  Στόχος είναι να προσφέρουμε βήμα έκφρασης και συνάντησης επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και φοιτητών, ως φυσικά πρόσωπα που θέλουν να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες (peer-to-peer principle).
 • Συλλογική δημιουργία και ανταλλαγή γνώσης
  Βασιζόμαστε και προωθούμε τη συλλογική δημιουργία γνώσης, τον πολλαπλασιαστικό τρόπο συγκέντρωσης και διάχυσής της από πολλούς σε πολλούς (crowdsource principle).
 • Διάλογος, αμοιβαίος σεβασμός, δεοντολογία
  Προωθούμε έναν τρόπο επαφής και συνεργασίας όπου ο διάλογος, η αμοιβαιότητα και η δεοντολογική συμπεριφορά είναι βασικά συστατικά (mutual respect and deontology principle).
 • Ουδετερότητα ως προς εμπορικές δραστηριότητες
  Δεν αποτελούμε μέσο προώθησης των εταιριών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη μας ή οποιασδήποτε εταιρίας ή οργανισμού, ούτε προώθησης συγκεκριμένων συνεργασιών. Παραμένουμε ουδέτεροι ως προς τις εμπορικές δραστηριότητες των μελών μας και αφήνουμε την όποια ενδεχόμενη εμπορική επαφή στην άμεση επικοινωνία μεταξύ των ίδιων των μελών (neutrality principle).
 • Ενθουσιασμός, πάθος, θετική σκέψη και στάση
  Έχουμε πάθος και απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Κλειδί της αποτελεσματικής λειτουργίας μας αποτελούν η καλή προαίρεση, η θετική σκέψη και η εμπιστοσύνη (positivism & trust principle).

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία

Στοιχεία επικοινωνίας

iMarketing Society
Α digital marketing initiative


Email:
info@imarketingsociety.org

Social Media

iMarketing Society
@ social media


Βρείτε μας: