Εδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα από επιστημονικά περιοδικά & βιβλία με αντικείμενο το internet marketing, τις σύγχρονες επικοινωνίες και τεχνολογίες, και την επιχειριματικότητα.

Η λίστα αυτή ανανεώνεται συνεχώς. Μπορείτε να μας προτείνετε κι εσείς μία πηγή που χρησιμοποιήσατε και σας φάνηκε χρήσιμη εδώ και η συντακτική μας ομάδα θα τη συμπεριλάβει στη λίστα μας αφού αξιολογήσει τη σχετικότητα και το περιεχόμενό της. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να δημιουργηθεί μία υψηλής αξίας πηγή για όλους.

Περιοδικά Τίτλος Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε
1 Digital Marketing: The Time for a New “Academic Major” Has Arrived Cliff Wymbs Journal of Marketing Education, 2011
2 Integrated marketing communications: From media channels to digital connectivity Frank Mulhern Journal of Marketing Communications, Vol. 15, Issue 2-3, 2009
3 Gamification: using game-design elements in non-gaming contexts Sebastian Deterding, Miguel Sicart, Lennart Nacke Proceeding in CHI '11, Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems
4 Online customers, digital marketing: The CMO-CIO connection Michael Peterson, Volkmar Koch, Florian Gröne, Hong Tuan Kiet Vo Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 11, pg. 219–221, 2010
5 Social media: The new hybrid element of the promotion mix W. Glynn Mangolda, David J. Faulds Business Horizons, Vol. 52, Issue 4, pg. 357–365, 2009
6 Friends, Fans, and Followers: Do Ads Work on Social Networks? David G. Taylor, Jeffrey E. Lewin, David Strutton Journal of Advertising Research, 51, 1, pg. 258-27, 2011
7 Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, pg. 59–68, 2010
8 Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media Jan H. Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, Bruno S. Silvestre Business Horizons, Vol. 54, Issue 3, pg. 241–251, 2011
9 Social Media Use in the United States: Implications for Health Communication Wen-ying Sylvia Chou, Yvonne Hunt, Ellen Burke Beckjord, Richard Moser, Bradford Hesse Journal of Medical Internet Research, 11(4), 2009
10 Take Two Aspirin And Tweet Me In The Morning: How Twitter, Facebook, And Other Social Media Are Reshaping Health Care Carleen Hawn Health Affairs, Vol. 28, No 2, 2009
11 Best Practices in Social Media: Utilizing a Value Matrix to Assess Social Media’s Impact on Health Care   Social Science Computer Review, 32, pg. 575-589, 2014
       
Βιβλία Τίτλος Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε
1 Emarketing Excellence: Planning & optimizing your digital marketing Dave Chaffey, PR Smith

1st edit. 2001,

4th edit. 2013

2 DigiMarketing: The official guide to new media & digital marketing Kent Wertime, Ian Fenwick John Willey & Sons, 2008
3 B2B Digital Marketing: Using the Web to market directly to Businesses Michael Miller Pearson Education, 2012
4 Principles and Practice of Marketing.  David Jobber, Fiona Ellis-Chadwick McGraw-Hill Higher Education, 2012
5 Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build your Business Larry Weber John Willey & Sons, 2009
6 Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston Pearson Education,
1st edit. 2000
4th edit. 2009
7 Internet Marketing: A Practical Approach Alan Charlesworth Elsevier, 2009
8 The Best Digital Marketing Campaigns in the World: Mastering The Art of Customer Engagement Damian Ryan,Calvin Jones 2011
9 The On-Demand Brand: 10 Rules for Digital Marketing Success in an Anytime, Everywhere World Rick Mathieson 2010
10 Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business Erik Qualman John Willey & Sons, 2013
11 Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation Damian Ryan 2014

 

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία

Στοιχεία επικοινωνίας

iMarketing Society
Α digital marketing initiative


Email:
info@imarketingsociety.org

Social Media

iMarketing Society
@ social media


Βρείτε μας: